The parish of St. John Elizabeth

The parish of St. John Elizabeth is a beautiful church located in the heart of Slovakia. This historical monument is a must-see destination for all those interested in the architecture, history and religious heritage of the region.

The imposing exterior of the church contains stunningly impressive Gothic and Baroque architectural elements with intricate carvings, sculptures and stained glass windows. Visitors have the opportunity to admire the beautiful and elegant towers of the church, which rise high above the surrounding landscape.

Inside the church, visitors will find a calm and peaceful atmosphere with impressive decorations and artwork. The church is also home to a wonderful organ that adds to the spiritual atmosphere.

Visitors can attend Holy Mass or simply take a moment to reflect and appreciate the elegance of this historic site. Whether you are a religious pilgrim or a casual tourist, the parish of St. Jána Alžbeta is an essential destination in Slovakia.

Farnosť sv. Jána Alžbeta je celkovo krásnym a historickým kostolom, ktorý predstavuje bohaté náboženské a kultúrne dedičstvo Slovenska. Vďaka svojej úžasnej architektúre, krásnej výzdobe a pokojnej atmosfére je to skutočne nezabudnuteľný zážitok pre návštevníkov všetkých prostredí.

Hlavná, 040 01 Košice
pondelok-sobota: 9:30- 17:00

Featured places

úvodná
Michalská 3, 811 01 Bratislava, Slovensko
Dark tasting: A unique experience in the heart of the old town.
ufo 6
Most SNP, 851 01 Bratislava
The U.F.O. restaurant
Ski Resort
Demänovska Dolina 72, 031 01 Tatranská Lomnica
Area rich in winter experiences
Lyžiarske stredisko Jasná Nízke Tatry
N 48°57.02062', E 19°35.04920'
wellness tr 3
AQUAPARK TRNAVA, RYBNÍKOVÁ 16, 917 01 TRNAVA
Aquapark Trnava - The magic in relaxation.
lowe 1
Kollárova 1642/6 921 01 Piešťany
WELLNESS HOTEL LÖWE - A modern hotel still in touch with history.

Travel tips

How To Travel In Slovakia?
SPA Wellness Hotels You Can Find In The Tatra Mountains
How To Have Fun With Kids In Slovakia?

Add a new place

Přidání nového místa