Dedičná štôlňa Glanzenberg

Prvá písomná zmienka o Štôlni Glanzenberg pochádza z roku 1560. Významnú úlohu zohrávala v počiatkoch ťažby zlatostrieborných rúd na žile Špitaler pod kopcom Glanzenberg, podľa ktorého bola pomenovaná. V neskoršom období, keď jej odvodňovaciu funkciu prevzali iné štôlne, slúžila na dopravu, vetranie a fáranie technikov.

V roku 2003 bolo verejnosti sprístupnených približne 500 metrov v hĺbke 32 metrov. Prehliadka sa končí pri šachte Kaufhaus, kde sa nachádzajú „cisárske schody“ vytesané do kameňa. Tie ju spájajú s nižšie položenou Hornou Svätotrojičnou štôlňou. V týchto priestoroch je osadených viacero pamätných tabúľ na počesť návštevy významných panovníkov. V roku 1751 ju navštívil František Štefan Lotrinský, posledným panovníkom bol cisár František Jozef I. Po rekonštrukcii v roku 2001 bola tradícia návštev významných osobností obnovená.

Kammerhofská ulica 26, 969 01 Banská Štiavnica

Doporučené miesta

úvodná
Michalská 3, 811 01 Bratislava, Slovensko
Tmavá degustace: Unikátní zážitek v srdci starého města!
úvodná
Michalská 3, 811 01 Bratislava, Slovensko
Dark tasting: A unique experience in the heart of the old town.
úvodná
Michalská 3, 811 01 Bratislava, Slovensko
Tmavá degustácia: Unikátny zážitok v srdci starého mesta!
divadlo košice 1
Hlavná 58, 042 77 Košice
Košické národní divadlo rozhodně patří mezi skvosty města.
Muzeum SNP
Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
Múzeum SNP
Múzeum SNP v Banskej Bystrici
Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
Múzeum SNP v Banskej Bystrici mapuje vývoj na Slovensku v období 2. svetovej vojny.

Tipy na cesty

Přidání nového místa