Západoslovenské múzeum

Západoslovenské múzeum je regionálne vlastivedné múzeum zabezpečujúce múzejnú činnosť v Trnavskom kraji, ale tiež plní úlohy nadregionálneho charakteru. Okrem toho vykonáva metodicko-koordinačnú a kontrolnú činnosť pre múzeá a vlastníkov predmetov múzejnej hodnoty v Trnavskom kraji. Jeho vznik sa datuje do roku 1954.

Západoslovenské múzeum sídli v budove bývalého klaristického kláštora a ponúka viacero stálych expozícií, ako archeologickú, dejiny knižnej kultúry, dejiny tehliarstva, dejiny kampanológie, osobnosť Mikuláša Schneidera Trnavského, osobnosti športu Trnavského kraja a mnohé ďalšie expozície mapujúce dejiny Trnavského kraja.

Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava

Doporučené miesta

úvodná
Michalská 3, 811 01 Bratislava, Slovensko
Tmavá degustace: Unikátní zážitek v srdci starého města!
úvodná
Michalská 3, 811 01 Bratislava, Slovensko
Dark tasting: A unique experience in the heart of the old town.
úvodná
Michalská 3, 811 01 Bratislava, Slovensko
Tmavá degustácia: Unikátny zážitok v srdci starého mesta!
divadlo košice 1
Hlavná 58, 042 77 Košice
Košické národní divadlo rozhodně patří mezi skvosty města.
Muzeum SNP
Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
Múzeum SNP
Múzeum SNP v Banskej Bystrici
Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
Múzeum SNP v Banskej Bystrici mapuje vývoj na Slovensku v období 2. svetovej vojny.

Tipy na cesty

Přidání nového místa