Múzeum SNP v Banskej Bystrici

Múzeum má celoslovenskú pôsobnosť, pričom sa venuje vývoju slovenskej spoločnosti v období 2. svetovej vojny a krátko pred jej vypuknutím. Najväčší dôraz však kladie, ako už napovedá názov, dokumentácii protifašistického odboja a Slovenského národného povstania.

Najznámejšia expozícia sa nachádza v pamätníku SNP v Banskej Bystrici. Je rozdelená do 13 tematických celkov, pričom každý sa venuje inej kapitole slovenských a svetových dejín. Celky sú tvorené informačnými panelmi, mapkami, fotografiami, dokumentárnymi filmami a v neposlednom rade predmetmi z jednotlivých období.

Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica

Doporučené miesta

úvodná
Michalská 3, 811 01 Bratislava, Slovensko
Tmavá degustace: Unikátní zážitek v srdci starého města!
úvodná
Michalská 3, 811 01 Bratislava, Slovensko
Dark tasting: A unique experience in the heart of the old town.
úvodná
Michalská 3, 811 01 Bratislava, Slovensko
Tmavá degustácia: Unikátny zážitok v srdci starého mesta!
divadlo košice 1
Hlavná 58, 042 77 Košice
Košické národní divadlo rozhodně patří mezi skvosty města.
Muzeum SNP
Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
Múzeum SNP
Múzeum SNP v Banskej Bystrici
Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
Múzeum SNP v Banskej Bystrici mapuje vývoj na Slovensku v období 2. svetovej vojny.

Tipy na cesty

Přidání nového místa